Ads Top

Solat jamak dan qasar, syarat-syarat serta niat

SOLAT Jamak dan Qasar ialah solat yang hanya boleh dilakukan apabila seseorang itu bermusafir lebih daripada dua marhalah iaitu bersamaan 56 batu atau 90 km.

Solat jamak dan qasar adalah satu keringanan yang diberi oleh Allah kepada hambanya dalam segenap masa bagi orang yang bermusafir sama ada senang atau susah asalkan melebihi dua marhalah.

Pengertian solat jamak

Mengumpulkan dua solat dalam satu waktu misalnya mengumpulkan solat zohor kepada asar dan sebaliknya serta fardhu maghrib dan isyak dan sebaliknya.

Solat jamak terbahagi kepada dua iaitu jamak takdim dan jamak takhir.

Solat Jamak takdim

Solat yang dihimpunkan di awal waktu iaitu apabila solat zohor dijamakkan dengan asar pada waktu Zohor dan solat maghrib dan isyak pada waktu maghrib, dinamakan solat jamak takdim.

Syarat jamak takdim

1. Hendaklah melakukan solat pada waktu yang terdahulu ertinya melakukan solat zohor dahulu kemudian asar ataupun maghrib dahulu kemudian.Isyak.

2. Niat jamak pada solat yang pertama pada permulaan takbiratul Ihram atau ditengah-tengah solat selama mana  belum memberi salam.

3.Berturut-turut antara solat yang pertama dan kedua oleh itu antara kedua-duanya tidak boleh diselangi oleh pekerjaan atau perbuatan lain.

Sekiranya diselangi pekerjaan lain yang memakan masa selama dua rakaat solat, maka hendaklah solat pada waktunya nanti.

4. Sekiranya diselangi oleh iqamat dan mengambil wuduk maka jamaknya tidak batal.

5. Berkekalan musafirnya sehingga solat yang kedua tetapi tidaklah disyaratkan sehingga selesai solat.


musafirSolat Jamak Takhir

Jamak takhir pula ialah menghimpunkan solat di akhir waktu iaitu melaksanakan solat zohor dan asar pada waktu asar dan solat maghrib dan isyak pada waktu Isyak.


Syarat jamak takhir

1. Berniat untuk solat jamak takhir solat yang pertama pada waktu kedua ketika masuk waktu solat pertama. Maksudnya telah berniat mahu menghimpunkan yakni menunaikan solat zohor pada waktu asar nanti ketika telah masuk waktu zohor.

2. Kekal musafir sehingga selesai kedua-dua solat.


Pengertian solat qasar

Memendekkan solat daripada empat rakaat menjadi dua rakaat.

Solat yang boleh dipendekkan mestilah solat yang mepunyai empat rakaat iaitu solat isyak, zohor dan asar.

Apabila seseorang itu bermusafir lebih daripada dua marhalah, maka dia boleh melakukan solat qasar dan jamak sekaligus.


Ini bermaksud, kita boleh :

1.menjamakkan 2 solat serta memendekkannya (qasar)

2. Menjamakkan 2 solat fardhu tanpa qasar.

3. Mengqasarkan solat tanpa jamak, iaitu mengerjakan solat zohor, asar dan isyak dengan dua rakaat yang berasingan.


Syarat -syarat qasar

1. Musafir dengan tujuan yang baik bukanlah dengan tujuan maksiat.

2. Perjalanan hendaklah tidak kurang daripada 2 marhalah.

3. Solat yang hendak diqasarkan itu hendaklah solat yang mempunyai empat rakaat iaitu zohor, asar dan isyak sahaja yang dilaksanakan secara tunai.

Kerana itu tidak boleh diqasarkan solat qada dalam Musafir bagi solat yang ditinggalkan semasa di dalam kawasan tempat kediaman.

Solat yang ditinggalkan ketika musafir boleh diqasarkan apabila diqadakkan ketika masih dalam musafir.

4. Hendaklah niat qasar ketika takbiratul ihram.

5. Tidak boleh berimamkan orang yang solat sempurna. (Tamam).

6. Hendaklah bermusafir dengan mempunyai hala tuju. Jika tidak ada ketetapan hala tuju, tidak boleh qasar.

7. Berkekalan perjalanan sehingga sempurna solat.


Perkiraan sebagai musafir

Permulaan musafir dikira setelah kita keluar kawasan sama ada melalui jalan raya,sungai, kota sempadan atau kawasan yang tidak ada bangunan lagi.

Berakhirnya musafir ialah apabila kita memasuki kawasan permulaan musafir tadi.


Niat solat Jamak Qasar

niat-solat-jamak-qasar-takdim


niat-solat-jamak-qasar-takhir
— EdisiRakyat.com, 27 Oktober 2017

No comments:

Powered by Blogger.